youtube playback error

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

youtube playback error

landi
a osht tu pas dikush qet problem me youtube ne iOS se mu deri sot mir ka bo sot provova me lshu ni video ma qiti playback error nuk e di pse.

a ka naj zgjidhje a pse osht tu u paraqit ky problem ?