unlock

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

unlock

Chendrim
Ju kam derguar e-mail tek unlock@iphonealbania.net ...ka tash e 2 dite dhe nuk me keni kthyer pergjigje ! a mund te di se si eshte puna ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: unlock

dendi
Administrator
Nuk e kemi në dorë ne. Është thjeshtë një bashkëpunim, duhet të presësh edhe pak për përgjigjen.