unlock iPhone 4 nga Suedia

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

unlock iPhone 4 nga Suedia

peyoni
This post was updated on .
pershendetje me ka ardh nje iPhone 4 nga Suedia dhe ka kete version 5.1 a zhbllokohet ketu tek ne me gevey sim apo ne ndonje menyr tjeter... ok flm
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: unlock iPhone 4 nga Suedia

dendi
Administrator