si ta aktivizoj iphone me iOS 6.1.3

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

si ta aktivizoj iphone me iOS 6.1.3

valon
This post was updated on .
kom iphone e bllokuar kom bo update prej 6.1 ne 6.1.3 tash nuk po mund ta aktivizoj si mund ta aktivizoj ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: si ta aktivizoj iphone me iOS 6.1.3

dendi
Administrator
Për ta aktivizuar mjafton ta lidhësh me iTunes ose me rrjetin WiFi, por mos e ke të bllokuar me ndonjë kompani të huaj, atëherë të duhet patjetër karta sim origjinale. Ose një nga këto zgjidhjet: http://www.iphonealbania.net/2013/01/unlock-ios-61-te-gjitha-zgjidhjet-e.html