si hapet zero facebook ??

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

si hapet zero facebook ??

suela
This post was updated on .
Si hapet 0 Facebook?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: si hapet zero facebook ??

dendi
Administrator
Për të aksesuar* Facebook Zero thjesht klikoni nga celulari juaj në një nga faqet e mëposhtme dhe ju do të mund të navigoni falas në shërbimet më popullore të Facebook, si rifreskimet e statusit, komentet apo mesazhet.
        0.facebook.com
        ο.facebook.com
        zero.facebook.com

Përdorimi i Facebook Zero është  falas për të gjithë klientët Vodafone.


Shënime:
*Një tarifë prej 0.7 Lekë (me TVSH) do të aplikohet sa herë do t’ju duhet të bëni “log in” nga fillimi për të hyrë në Facebook 0.
Nëse e përdorni këtë shërbim kur jeni në roaming, atëherë do të aplikohen tarifat standarte të roaming.
Për të përfituar nga ofertat apo paketat që përmbajnë MMS apo Internet, ju duhet të keni aparat celular që mundëson këto shërbime si dhe konfigurimet përkatëse.

Për më shumë informacion kontaktoni Shërbimin e Kujdesit për Klientin në 140 ose 149.