"We're sorry, we are unable to continue with your activation at this time"

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

"We're sorry, we are unable to continue with your activation at this time"

Doniano21
prsh,

iphone 4 ios 6.1.3 edhe pasi i bej restore del perseri kjo tabele.

ndonje ide ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: "We're sorry, we are unable to continue with your activation at this time"

dendi
Administrator
Duhet të kesh një iPhone të bllokuar me ndonjë kompani të huaj, dhe të duhet patjetër karta origjinale për ta aktivizuar me anë të iTunes pasi nuk e aktivizon dot me karta të tjera SIM.