problem me app store

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

problem me app store

ismetgj
me falni desha tju pys pse pom del qekjo e kom iphone 4 6.0.1 e kur po du me ja bo update ndoni applikacioni nappstore pom del qekjo e kshtut kur po mar ndoni aplikacion spom del po veq kur po du me ja bo update edhe nuk pom bohen.

Account not in this store

Your account is not valid for use in the U.S store. You must switch to finnish store before purchasing.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: problem me app store

dendi
Administrator
Sepse aplikacionin e ke shkarkuar ndoshta më parë me një account App Store amerikan dhe tani ke ndryshuar dhe nuk ta lejon. Provoje ta fshish aplikacionin dhe ta shkarkosh nga fillimi me accountin e ri.