nuk me hapet safary , cydia , email etj...

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

nuk me hapet safary , cydia , email etj...

kushtrim
kam iphone 4 ios 6.0.1 sim locked dhe nuk me hapen cydia , safary , email , as do programe tjera si mund ta rregulloj kam provuar sipas kesaj menyre http://www.youtube.com/watch?v=skbwaLikk-0 po nuk kam mund ta rregulloj a din dikush qysh mej rregullu
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nuk me hapet safary , cydia , email etj...

dendi
Administrator
Mund ta zgjdhësh duke i bërë restore por duhet të kesh kujdes që të ruash basebandin, mund ta bësh me Sn0wbreeze ose Redsn0w duke krijuar costum firmware.