ndihme per aktiviimin e hot-spot

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ndihme per aktiviimin e hot-spot

Arbri
Pershendetje, un jam arbri.
Disponoj nje iphone 5 me chip.
Gjat vendosjes se chipit me eshte cinstaluar personal hotspot dhe nuk e kam fare te
konfiguruar ne telefon.
Ju lutem mund te me jepni nje ndihme se si mund te riaktivizoj hospotin pasi e kam te nevoshme per
arsye pune
Ne pritje te nje pergjigje
Faleminderit!