kam harruar kodin e iphone 4 si ta zhbllokoj

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

kam harruar kodin e iphone 4 si ta zhbllokoj

zvisi
 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: kam harruar kodin e iphone 4 si ta zhbllokoj

dendi
Administrator
Provo t'i bësh një restore duke e vendosur në recovery mode, nuk ke zgjidhje tjetër.

http://www.iphonealbania.net/2012/02/kendi-fillestareve-si-te-beni-restore.html