jailbreak iphone 4 ios 6.1.3

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

jailbreak iphone 4 ios 6.1.3

afrim74
a mund te behet jailbreak iphone 4 ios 6.1.3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jailbreak iphone 4 ios 6.1.3

dendi
Administrator
Jailbreak untethered nuk mund të bëhet dhe nuk do të lëshohet. Mund të provosh të bësh jailbreak tethered nëse të intereson http://www.iphonealbania.net/2013/03/si-te-beni-jailbreak-tethered-te-ios.html