iTunes Account

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iTunes Account

Kenshiro
Si mund te krijoj nje acc ne iTunes pa karte krediti ??  ne regjistrim duhet nr telefonit dhe zip code, por iTunes nuk e njeh Shqiperine ...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iTunes Account

dendi
Administrator
Vendos nje shtet tjeter, mund te ndjekesh kete guiden besoj se nuk do kesh probleme.
http://www.iphonealbania.net/2011/12/si-te-krijoni-nje-account-app-store-nga.html
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iTunes Account

Kenshiro
Shume Flm :))