iPhoto Fshine Versioni iOS kthen ne Version N/A !!!

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iPhoto Fshine Versioni iOS kthen ne Version N/A !!!

Lor1k
Si te kthej serisht iOS 5.0.1 gjate instalimit te iphoto automatic beri upgrade ios dhe filluan problemet LOGS BUGS etj !!! Zgjidhja ???
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhoto Fshine Versioni iOS kthen ne Version N/A !!!

dendi
Administrator
Duhet të kesh të ruajtura SHSH-të e 5.0.1 përndryshe nuk e kthen dot.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhoto Fshine Versioni iOS kthen ne Version N/A !!!

Lor1k
E ktheva pa problem,funksionon me mire se sa ishte :)