iPhone 5 nuk lidhet me wifi-ne time ne shtepi. Cfare te bej ?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iPhone 5 nuk lidhet me wifi-ne time ne shtepi. Cfare te bej ?

elti1995
Ju lutem te me ndihmoni. Sapo e kam blere iPhone-in tek apple dhe ne shtepi nuk lidhet me wifi-ne, ndersa ne nje lokal qe e provova u lidh. Cfare duhet te bej?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone 5 nuk lidhet me wifi-ne time ne shtepi. Cfare te bej ?

dendi
Administrator
Nëse nuk e ke bërë, të sugjeroj të instalosh iOS 6.0.2 pasi zgjidh çdo problem të të iPhone 5 me Wi-Fi