iPhone 4s nuk më tregon software update tek settings

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iPhone 4s nuk më tregon software update tek settings

gani
This post was updated on .
pershendetje pasi e kam bere jailbreak iphone 4s ne 5.1.1 me ane te redsnow ,,software update, ne iphone,me nuk tregon se ka nje update te ri ,psh 6.0.1
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iphone 4s

dendi
Administrator
Nuk a ndonjë problem, gjithsesi të këshilloj të mos i bësh update në iOS 6 pasi akoma nuk ka jailbreak, më mirë të presësh 6.1.