iPhone 4S me Gevey, a mund të bëj update në iOS 6.1?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iPhone 4S me Gevey, a mund të bëj update në iOS 6.1?

desa
This post was updated on .
a ka mundesi mem tregu une kam iphone 4s 6.0.1 mew gevey ,me modem firmvare 3.0.04 ,nese e baj 6.1 a me ndrrohet modem firmvare a jo se tani sun e perdori gevey
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone 4S me Gevey, a mund të bëj update në iOS 6.1?

dendi
Administrator
Nuk ta sugjerojmë për momentin pasi akoma nuk e kemi testuar. Gjatë kësaj jave do të bëjmë një artikull më të detajuar për sa i përket Gevey dhe iOS 6.1.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone 4S me Gevey, a mund të bëj update në iOS 6.1?

desa
falemnderit