iPhone 3gs me fiket atomatikisht sapo kryej nje thirrje

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iPhone 3gs me fiket atomatikisht sapo kryej nje thirrje

rentton
This post was updated on .
kam nje 3gs dhe me fiket atomatikisht sapo marr te therras dike ne tele...me ndimon dot si ta zgjidh ket problem  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: problem me 3gs

dendi
Administrator
Çfarë versioni iOS ke të instaluar? Ke bërë jailbreak? Kur ta ka dhënë këtë problem?