iPhone 3gs iOS 5.0.1 baseband 05.16.05 a behet unlock?

classic Classic list List threaded Threaded
8 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iPhone 3gs iOS 5.0.1 baseband 05.16.05 a behet unlock?

kiki
This post was updated on .
iPhone 3gs iOS 5.0.1 baseband 05.16.05 a behet unlock tani, ose nese i instalioj ios 6.1 a mund ta bej unlock? Flm
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone 3gs iOS 5.0.1 baseband 05.16.05 a behet unlock?

dendi
Administrator
Bëhet Unlock me Ultrasn0w, por më përpara duhe të bësh downgrade baseband me anë të programit Redsn0w
http://www.iphonealbania.net/2012/06/si-te-beni-downgrade-te-basebandit-0615.html
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone 3gs iOS 5.0.1 baseband 05.16.05 a behet unlock?

kiki
Nuk po bohet downgrade basebandi :( provova  4 a 5 her, ku eshtet problemi ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone 3gs iOS 5.0.1 baseband 05.16.05 a behet unlock?

dendi
Administrator
Instalo iPad baseband 6.15.00 me Ultrasn0w dhe më pas bëji downgrade. ( Por kujdes ky basbend nuk është kompatibël me iPhone 3GS të prodhuar javën e 34-të vitit 2011 ose versionet më të reja)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone 3gs iOS 5.0.1 baseband 05.16.05 a behet unlock?

kiki
po nga ta dij un se i ciles gjenerat eshte ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone 3gs iOS 5.0.1 baseband 05.16.05 a behet unlock?

dendi
Administrator
Kur ta lidhësh me Redsn0w dhe të tentosh të instalosh iPad baseband ta shkruan aty nëse është më i ri.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone 3gs iOS 5.0.1 baseband 05.16.05 a behet unlock?

kiki
qenka i gjenerates me te re me sa dukesh ? si mund ta zhbllokoj ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone 3gs iOS 5.0.1 baseband 05.16.05 a behet unlock?

dendi
Administrator