iPhone 3GS nuk me ndizet, ngelet në DFU mode!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iPhone 3GS nuk me ndizet, ngelet në DFU mode!

besimm
This post was updated on .
kam nje iphone 3gs dhe kur e fiki me futet automatik ne DFU Mode. e kam bere restore por prap i njejti problem. Cfare te bej?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone 3GS nuk me ndizet, ngelet në DFU mode!

dendi
Administrator
Provo të bësh downgrade në një version më të vjetër të iOS