iPhone 3GS më nxjerr Connet to itunes pas update iOS 6.1

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iPhone 3GS më nxjerr Connet to itunes pas update iOS 6.1

metig
This post was updated on .
E kam iphone 3gs me verzion 5.0.1 freesim edhe ja bona update ne 6.1 po kur po kryhet krejt u ristartu po ma bon connect to itunes ajo foto qfar te beje?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone 3GS më nxjerr Connet to itunes pas update iOS 6.1

dendi
Administrator
Duhet ta lidhësh me iTunes me kompjuterin me anë të kavos usb për ta aktivizuar.