iPhone 3GS ka probleme me mikrofonin

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iPhone 3GS ka probleme me mikrofonin

joni
This post was updated on .
kam nje iphone 3gs ka probleme me mikrofonin ...degjohet sh dobeht ose nuk degjohet fare mund te me ndimoj dikush ?????
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ndime

dendi
Administrator
Nëse është një problem hardware nuk të ndihmojmë dot, duhet ta dërgosh patjetër në asistencë. Por nëse është problem software mund të provosh ti bësh restore me iTunes dhe të shohësh nëse zgjidhet.