iOS 6.1: a është problem të bëj thjeshtë update dhe jo restore?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

iOS 6.1: a është problem të bëj thjeshtë update dhe jo restore?

landi
This post was updated on .
a qet ndonje problem nese  e boj upadate versioni e jo vetem restore nese e kam iOS jailbroken
iphone osht full unlocked
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: per iOS 6.1

dendi
Administrator
Nuk është problem, por është më mirë restore pasi nuk ngelet asgjë në sistem nga jailbreak i vjetër.