gevey sim per 04.11.08 ?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

gevey sim per 04.11.08 ?

genxi
kur mund te del gevey sim per 04.11.08 ? per iphone 4 dhe ios 5.0.1 ? e kam provuar me nje lloj gevey sim dhe del menuja carrier dhe emrat e operatoreve shqiptare po snuk punon prap :(
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gevey sim per 04.11.08 ?

dendi
Administrator
Per momentin nuk ka asnje lajm se kur mund te dale Gevey Sim per iOS 5, dime vetem qe grupi i Dev Team po punon per te zhbllokuar baseband 04.11.08