error në aktivizimin e iphon-it tim 4g

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

error në aktivizimin e iphon-it tim 4g

besimm
Kur tentoj qe ta aktivizoj iphonen tim kaloj deri ne fazen e kerkimit te wireless. pasi e bej kte hap më shfaqet "activation error" .Cfare te bej kur nuk mund ta shiqoj qfarë ios-i ka qe te bej jailbreak.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: error në aktivizimin e iphon-it tim 4g

dendi
Administrator
Provoje ta aktivizosh me iTunes, përndryshe nëse nuk e aktivizon dot provoje ti bësh jailbreak me programin Redsn0w