Whited00r 6 per iphone 3g carrier locked ???

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Whited00r 6 per iphone 3g carrier locked ???

genxi
kush nga ju e ka testuar Whited00r 6 ne iphone 3g me  carrier lock. se une e provova por smundesha me e aktivizuar ..se normalisht duhet bere jailbreak per te njohur nr shqiptar.. eshte guida ne anglisht por  nuk e kuptoja mire..nqs ndonjeri mundet me na shpjeguar ca gjera mire do ishte ...