Update në iOS 6.0.1 nga iOS 5.0.1

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Update në iOS 6.0.1 nga iOS 5.0.1

Leonard Lama
This post was updated on .
Pershendetje!Un kam iPhone 4 me version 5.0.1 dhe desha te instaloj 6.0.1.A ka ndonje problem,se me thane se mund te bllokoje tel.Ose mund te kete probleme me cydian.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iOS 6.0.1

dendi
Administrator
Varet, nëse e ke iPhone Sim-locked që e përdor me Gevey Sim atëherë mund të bllokohet. Nëse ke një iPhone të zhbllokuar nga fabrika që ponon pa problem me çdo lloj karte, atëherë mund ti bësh update pa problem.