Si të zhbllokoj një iPhone 4 që të punojë me kartat e Kososvës?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si të zhbllokoj një iPhone 4 që të punojë me kartat e Kososvës?

peyoni
This post was updated on .
tung... ma ka ne sjell nje iphone nga suedia ktu ne kosov dhe tash si mundem me zhblloku qe me i pranu kartat e kosoves
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si të zhbllokoj një iPhone 4 që të punojë me kartat e Kososvës?

dendi
Administrator
Mënyra më e mirë është t'i bësh Unlock me anë të IMEI, që është një zhbllokim i përhershëm dhe për këtë ka disa faqe interneti që e ofrojnë këtë shërbim, mjafton të kërkosh. Një tjetër alternativë është edhe me Gevey Sim.