Si të zhbllokoj iPhone 3GS me bb 05.16.07

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si të zhbllokoj iPhone 3GS me bb 05.16.07

Ervini
This post was updated on .
kam iphone 3gs me ios 6.0.1 dhe me bb 05.16.07 me new bootrom. ka ndonje menyr qe ta bej unlock??
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bb 05.16.07

dendi
Administrator
Zgjidhja e vetme është ti bësh downgrade baseband me këtë guidën: http://www.iphonealbania.net/2012/06/si-te-beni-downgrade-te-basebandit-0615.html

Funksionon nëse iPhone nuk është prodhuar përpara javës së 34 të 2011.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bb 05.16.07

Ervini
e shkarkova ne pc redsn0w_win_0.9.15b3, por kur e bej select ipsw po e selektoj ipsw 6.0.1 per 3gs, tonshi po e qet qe redsn0w nuk e supporton
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bb 05.16.07

dendi
Administrator
Atëherë të sugjeroj të presësh jailbreak untethered pasi nëse është prodhim i ri mund ta bllokosh me këtë mënyrë.