Si te vendosim Sbsettings ne Qendren e Njoftimeve?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si te vendosim Sbsettings ne Qendren e Njoftimeve?

bobby
This post was updated on .
Si ta vendosi Sbsetting ne notification bar....sepse e kam dhe nuk ja  di fare funksionet..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si te vendosim Sbsettings ne Qendren e Njoftimeve?

dendi
Administrator
Athere ne rradhe te pare shkarko versionin e fundit te sbsettings me pas shko tek Settings -> Notification Center -> Modify -> dhe sposto Sbsettings lart ne qendren e njoftimeve.