Si të ruaj SHSH në iphone 4s?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si të ruaj SHSH në iphone 4s?

desa
This post was updated on .
une e bera jailbreak iphone 4s ,nuk me dalin shsh ne cydia a ka mundesi te me tregoni si ti ruaj sepse nukme dalin ne cydia
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si të ruaj SHSH në iphone 4s?

dendi
Administrator