Si të regjistrohem si zhvillues iOS?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si të regjistrohem si zhvillues iOS?

gani
This post was updated on .
pershendetje si te regjistrohem si zhvillues per iOS ne menyre qe te shkarkoj iOS 7
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iphone 4S

dendi
Administrator
Është me pagesë, duhet të paguash 75€ në vit!