Si te mbroj celularin.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si te mbroj celularin.

visi
Cfare programi te instaloj per ta pasur te sigurt ne rast humbje te cel.
per ta gjurmuar,dhe per ta  komanduar nga larg.