Si te kopjoj music prej Ipod ne Itunes

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si te kopjoj music prej Ipod ne Itunes

agondaku
Si mund te kopjoj muzikat nga ipodi ne itunes ose ne pc. i kam 11 gb muzika dhe dua ta bej restore ipodin por pa i humbur muzikat pra dua ti hedh ato ne pc pastaj ti kthej perseri ne ipod
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si te kopjoj music prej Ipod ne Itunes

dendi
Administrator
Provoje në këtë mënyrë, funksionon edhe për iPod http://www.iphonealbania.net/2012/10/si-te-transferoni-muziken-nga-iphone-ne.html