Si të instaloj Viber dhe WhatsApp në iPhone 3G?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si të instaloj Viber dhe WhatsApp në iPhone 3G?

Fisix
This post was updated on .
si me inbstalu viber whatapp ne iphone 3g 8giga
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si të instaloj Viber dhe WhatsApp në iPhone 3G?

dendi
Administrator
Duhet të bësh jailbreak dhe të kërkosh në internet për një version më të vjetër të këtyre programeve pasi versionet e fundit nuk janë kompatibël.