Si te fshehim ikonen e update ne iphone 5???

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si te fshehim ikonen e update ne iphone 5???

taoct
This post was updated on .
Si te fshehim ikonen e update ne iphone 5???
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si te fshehim ikonen e update ne iphone 5???

dendi
Administrator
Në iPhone 5 nuk është e mundur, kur të dalë jailbreak atëherë po, pasi ka disa programe në Cydia që e bëjnë të mundur.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si te fshehim ikonen e update ne iphone 5???

taoct
In reply to this post by taoct
Faleminderit  per pergjigjen