Si te bej update nje iPhone?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si te bej update nje iPhone?

Fatmir Shaptej
This post was updated on .
Pershendetje a mund te me oriejtoje dikush se si update nje iphone
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si te bej update nje iPhone?

dendi
Administrator
Eshte krejt e thjeshte, e lidh iphone me iTunese dhe te shaqet nje i mazh pak a shume i ngjashem me kete:shkarkon softuerin qe deshiron te besh update dhe behet ├ždo gje automatikisht me iTunes.