Si të bëj Unlock iphone 3gs me iOS 6.1?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si të bëj Unlock iphone 3gs me iOS 6.1?

desa
This post was updated on .
me tregoni si duhet te beje unlock iphone 3gs 6.1
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si të bëj Unlock iphone 3gs me iOS 6.1?

dendi
Administrator
Lexo këtë artikull pasi bën për rastin tënd: http://www.iphonealbania.net/2013/02/si-te-beni-unlock-ios-61-me-ane-te.html