Si të aktivizoj iPhone 4S pa kartë sim?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si të aktivizoj iPhone 4S pa kartë sim?

JuniorGrey1
This post was updated on .
Pershendetje iPhone Albania. i bera update iPhone 4S nga iOS 6.0.1 ne 6.1 por tani nuk mund ta aktivizoj pasi eshte locked. si mund ta anashkaloj procesin e konfigurimit dhe te pakten ta perdor si iPod touch deri ne momentin qe do ta zhbllokoj me x-sim ose IMEI?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si të aktivizoj iPhone 4S pa kartë sim?

dendi
Administrator
Për iPhone 4S nuk mund të aktivizohet me programet që kryejnë jailbreak.

E vetmja zgjidhje mund të jetë: të shtypësh butonin Home dhe të kikosh për telefonatë emergjente duke shtyput numrin 112 dhe menjëherë më pas të shtypësh butonin off/on, sapo të dalë slide, ndalo këtë veprim dhe menjëherë mbyll telefonatën e emergjencës dhe do të gjendesh në Home screen, por nuk mund të kryesh të gjitha veprimet.