Si të aktivizoj FaceTime?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si të aktivizoj FaceTime?

Atlanti
This post was updated on .
Mirmrama!Si mund ta përdori dhe (apo)ta aktivizoj FaceTime në iPhone 4?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si të aktivizoj FaceTime?

dendi
Administrator
Mjafton të shkosh tek Settings > Facetime dhe mund ta aktivizosh nga aty. Varet nga operatori që ke, mund të kërkojë 30 lekë për aktivizimi. Pasi ta kesh aktivizur mjafton të hapësh aplikacionin Facetime dhe të bësh video-telefonata me të gjithë përsoruesit që kanë Facetime!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si të aktivizoj FaceTime?

Atlanti
Falemnderit!