Si të aktivizoj AssistiveTouch në iPhone?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si të aktivizoj AssistiveTouch në iPhone?

rmaxhuni
This post was updated on .
Pse nuk e kame kete ne IPHONE 4 po shkoj te accessbility po nuk po e gjej kete komand a mund te me tregoni si ta instaloje kete ne iphone 4
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si të aktivizoj AssistiveTouch në iPhone?

dendi
Administrator
Shko tek Settings > General > Accessibility > dhe aktivizo Assistive Touch