Si mund të zhbllokoj iPhone 4s me iOS 6.0.1 dhe bb 04.12.02 ?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si mund të zhbllokoj iPhone 4s me iOS 6.0.1 dhe bb 04.12.02 ?

ermir
This post was updated on .
kam nje iphone 4s me ios 6.0.1 me bb 04.12.02 si mund ta zbllokuj.dhe sa mund te kushtoj  factory unlock me ant te imei.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: pershendetje

dendi
Administrator
Kjo varet nga operatori me të cilin është i bllokuar. Mund të lexosh këtë artikull për metodat aktuale: http://www.iphonealbania.net/2013/01/unlock-ios-61-te-gjitha-zgjidhjet-e.html