Si mund të kaloj iPhone 3GS nga iOS 4.1 në iOS 5 ose 6?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si mund të kaloj iPhone 3GS nga iOS 4.1 në iOS 5 ose 6?

alizeqiri
This post was updated on .
e kam ni iphone 3gs me ios 4.1 qysh me ndrru verzionin per me me bo valt me psh 5.1.1 ose 6 ama me bo valt
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si mund të kaloj iPhone 3GS nga iOS 4.1 në iOS 5 ose 6?

dendi
Administrator
Nuk mund të kalosh pasi do të instalonte direkt iOS 6.1.3 për të cilin nuk ka jailbreak dhe nuk mund të bësh downgrade në një version tjetër nëse nuk i ke çertifikatat SHSH të ruajtura.