Si mund t'i ngrej zerin e medias ?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Si mund t'i ngrej zerin e medias ?

Skerdi dinoshi
Kur po e coj te music nuk jep ze fare e provoj t'i ngrej zerin por nuk ngrihet ... Butoni eshte ne rregull .Cfare te bej ??
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Si mund t'i ngrej zerin e medias ?

Skerdi dinoshi