Pse iOS mi pajisjet kontaktoni Facebook.com edhe pse unë nuk kam një llogari në Facebook?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pse iOS mi pajisjet kontaktoni Facebook.com edhe pse unë nuk kam një llogari në Facebook?

willieaames
Çfarë informacioni është iOS i dhënë Facebook (kompanisë) pa lejen time? Çfarë lloj marrëveshje apo marrëveshje e bën Apple (kompani) keni me Facebook?

10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 20: 14 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022
10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 20: 14 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022
10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 21: 14 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022
10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 22: 14 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022
10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 23: 14 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022
10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 24: 14 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022
10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 25: 14 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022
10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 26: 14 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022
10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 27: 15 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022
10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 28: 14 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022
10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 29: 23 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022
10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 30: 14 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022
10.0.1.80 - - [21 / nëntor / 2014: 19: 55: 35 -0800] "CONNECT graph.facebook.com:443 HTTP / 1.1" 403 9022

Kjo është nga tim filtrim proxy server, duke shënuar çfarë iPhone 5s mia është duke bërë me web (dhe bën çmos për të mbajtur reklama & gjurmuesit out).