Prsh jam nje ndjekes i kesaj faqe kam nje pyetje qe e mendoj sa her qe ble nje iphone te ri....A JAN IPHONET E TREGUT TONE PO TE NJEJTE NE CILESI ME ATE TE EUROPES APO VENDEVE TJERE.ESHTE E MUNDUR QE TE PRODHOHEN ME CILESI ME TE ULET PER SHTETET E SI SHQIPERIA ETJ??? ME BEN SHUM ME DYSHIME KJO GJE..CMENDIM KENI?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Prsh jam nje ndjekes i kesaj faqe kam nje pyetje qe e mendoj sa her qe ble nje iphone te ri....A JAN IPHONET E TREGUT TONE PO TE NJEJTE NE CILESI ME ATE TE EUROPES APO VENDEVE TJERE.ESHTE E MUNDUR QE TE PRODHOHEN ME CILESI ME TE ULET PER SHTETET E SI SHQIPERIA ETJ??? ME BEN SHUM ME DYSHIME KJO GJE..CMENDIM KENI?

soni-Br