Promleme me iPhone 5 nuk më xjerr logon e Wi-Fi

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Promleme me iPhone 5 nuk më xjerr logon e Wi-Fi

Idet
This post was updated on .
Pershendetje! Kam nje iphone 5 me version 6.0.2! Kur lidhem me wifi ne home screen nuk me del shenja e lidhjes me wifin megjithese iphone eshte i lidhur me te! Ju faleminderit!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wifi

dendi
Administrator
Provoje ta fikësh dhe rindezësh wifi dhe telefonin njëkohësisht dhe shiko a zgjidhet ky problem, nëse jo provo ti bësh reset network settings (shko tek Settings > General > Reset >Reset Network Settings). Nëse as me këtë mënyrë nuk e zgjidh të sugjeroj ta lidhësh me iTunes dhe ti bësh një restore!