Programe falas në iPhone

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Programe falas në iPhone

iphonne
This post was updated on .
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: free

dendi
Administrator
Versioni i fundit që mund të instalosh në një iPhone 3GS është iOS 6.1.3, mjafton ta lidhësh me iTunes dhe t'i bësh Update. Për programet falas duhet të bësh jailbreak dhe këto janë alternativat e Installous: http://www.iphonealbania.net/2013/02/jailbreak-ios-6x-alternativat-e.html
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Programe falas në iPhone

iphonne
This post was updated on .
In reply to this post by iphonne
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Programe falas në iPhone

dendi
Administrator
Mund të bësh Update në iOS 6.1.3, të ribësh Jailbreak dhe mund të instalosh përsëri të njëjtat programe që përdor edhe tani.