Program për të kërkuar fjalë brenda një teksti?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Program për të kërkuar fjalë brenda një teksti?

Ismailr
This post was updated on .
Deshta tju pyes a dini ndonje program per hapjen e teksteve te ndryshme dhe qe ka opcionin FIND ose search mbrenda flm per mirkuptim
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pyjte per program

dendi
Administrator
Nëse kërkon tekst në  Safari nuk ka nevojë për program, hap faqen që dëshiron dhe tek Serch ku normalisht bën kërkimin në Safari, shkruaj fjalën që dëshiron, zbrit në fund dhe aty do të jap rezultatin për fjalën që kërkon, mund t'i klikosh sipër dhe të vazhdosh...

Sinë këtë imazh:  në fund ke rezultatet për të kërkuar tek teksti!