Program për të bërë iPhone restore duke ruajtur Jailbreak

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Program për të bërë iPhone restore duke ruajtur Jailbreak

Arber
This post was updated on .
a mundet dikush mema gjet linkun qe tregonte si me bo restore iPhone duke e ruajt Jailbreak, edhe desha me pyt se a eshte efektive kjo metode? po mendoj a funksionon pa asnje problem pastaj iPhone.

ju Faleminderit
A.Y
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Program për të bërë iPhone restore duke ruajtur Jailbreak

dendi
Administrator
Akoma nuk është i disponueshëm, pritet të vijë në fund të muajit Qershor