Problemi "Error establishing a database connection" me Absinthe

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Problemi "Error establishing a database connection" me Absinthe

the_lizard_king
Administrator
Ky problem mund të zgjidhet:
1-Duke shkuar tek Settings ->General ->Network dhe duke aktivizuar VPN e iphone. (Duhet ta ndizni VPN pasi Absinthe t'ju njoftojë në pc, me mesazhin "Done!", përndryshe nuk funksionon).
2- Më pas VPN do t'ju njoftoje se ka error dhe  do të bëni reboot
3- në qoftë se akoma nuk funksionon ri instaloni nga fillimi Absinthe.

Ato që kanë njue iPhone 4S dhe dua unlock të baseband, NUK duhet të updatojnë tek iOS 5.0.1. mund të instalojnë Absinthe tek iOS 5.0 dhe të presin unlock-un
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problemi "Error establishing a database connection" me Absinthe

willieaames
This post was updated on .
Disa shërbime VPN nuk janë duke punuar me iphone 4. Ky udhëzues Setup vullnet ndihmon në qoftë se ju u përplas me një problem në krijimin e VPN në iPhone tuaj 4 ose 4s tuaj iPhone.
http://www.bestvpnservice.com/blog/how-to-setup-vpn-on-iphone-4/
https://www.bestvpn.co/reviews/